31.5K

石家庄学院毕业生就业工作负责老师名单

2018年11月29日   点击人次:2578   

部门

联系人

电话

邮箱

就业指导中心

常晓莉

66617103

jy66617103@126.com

魏金普

66617103

85961941@163.com

文学与传媒学院

赵文舟

66617208

424660111@qq.com

13931994982

化工学院

张东红

66617328

27771005@qq.com

13230157090

法学院

张璐钰

66617247

511270428@qq.com

13131190676

教师教育学院

商霄杰

66617318

602753035@qq.com

13930129081

体育学院

冯  华

66617344

821548629@qq.com

18632151758

外国语言文学学院

王胜迎

66617184

602289746@qq.com

15032685085

历史文化学院

曹  玄

66617227

474895728@qq.com

13703291627

理学院

赵  改

66617336

1151584256@qq.com

17831140848

物理学院

机电学院

田膨溢

66617218

993229746@qq.com

19932103698

资源与环境科学学院

王翠平

66617230

2337226550@qq.com

18732173069

计算机学院

康家慧

66617199

52709763@qq.com

18932947288

经济管理学院

赵志远

66617176

275835338@qq.com

18332008393

音乐学院

郑士尧

66617305

943793234@qq.com

18633052989

马克思主义学院        薄  晓 
        66617260     931207900@qq.com
             18332378991

美术学院

李  晶

66617254

915273562@qq.com

18000612750